Meld u aan voor de Week van de Werkstress Nieuwsbericht Arboportaal


Meld Misdaad Anoniem meldt aansluiting 200e gemeente PVO Oost Nederland

meld. From Longman Dictionary of Contemporary English meld /meld/ verb [ intransitive, transitive] if two things meld, or if you meld them, they combine into one thing meld (something) with something He melded country music with blues to create rock and roll. meld into The raindrops melded into a sheet of water. → See Verb table Examples from.


Meld u aan voor de webinar Digitalisering Verkeerskunde

Al in de commissie heerste er brede overeenstemming; dit mag ik vandaag wel melden. more_vert. Even in the committee stage there was general unanimity, which I should like to record today. Ik wil hier graag melden dat de kandidaat-landen behoorlijke vorderingen hebben gemaakt. more_vert.


Meldt u aan als partner of chauffeur van CAB4SURE!

Meld u aan bij de balie. (zoals begeef u naar de balie) Als in een zin met een gebiedende of aansporende functie het onderwerp u uitgedrukt is, is de correcte spelling meldt u zich aan. Meldt u zich aan bij de balie. (zoals begeeft u zich naar de balie) Voor zich melden gelden dezelfde vormen. Meld je bij de balie. (zoals registreer je bij de.


meldt u aan voor Derk Tegen De Verhuftering. Vrijdag 11 Maart 2022

Meldt u zich aan. In 'Meldt u zich aan!' is de t wél juist. Deze zin is weliswaar nog steeds een aansporing, maar bevat geen gebiedende wijs. U is het onderwerp; het wederkerend voornaamwoord is zich. Vergelijk 'Geeft u zich op!', 'Abonneert u zich nu!'. Hier is goed te horen dat er een t aan het werkwoord moet worden toegevoegd.


Belkin inloggen BE Inloggen

Als u meldt dat iemand heeft geprobeerd een object aan te schaffen met frauduleuze middelen, ondernemen wij echter wel passende stappen overeenkomstig de regels en het beleid van eBay. We will, however, review reports of attempts to purchase items using fraudulent funds and take appropriate action in accordance with our rules and policies.


Meld u aan voor Betaaljournaal Betaalvereniging Nederland

1. Schrijft wel een -t als op de gebiedende wijs het onderwerp u volgt. Dus: komt u hier, loopt u eens door, meldt u zich bij het loket, vergist u zich niet, schaamt u zich niet. 2. Schrijf geen -t als op de gebiedende wijs het wederkerend voornaamwoord u volgt. Dus:meld u bij het loket, vergis u niet, schaam u niet.


Meld u aan voor gezamenlijke aanbesteding leermiddelen vo SIVON

De getuige meldde de situatie aan de politie. The witness reported the situation to the police. De nieuwe rekruten moeten zich melden bij de kapitein. The new recruits must report to the captain. less common: notify sth. v. ·. mention sth. v. ·.


Meld u aan voor de Week van de Werkstress Nieuwsbericht Arboportaal

Tip: het wederkerend voornaamwoord kun je altijd vervangen 'uzelf': 'Meld uzelf aan', 'Geef uzelf op'. LET OP: In 'Meldt u zich aan' hoort er wél een t. Deze zin is namelijk niet echt een gebiedende wijs, maar een aansporing. 'U' is in dit geval wél het onderwerp, en 'zich' het wederkerend voornaamwoord.


Meld W/U90 YouTube

melde (present tense melder, past tense melde, supine meldt, past participle meld, present participle meldande, imperative meld) ( transitive) to report, notify about, file a complaint about. ( reflexive) to relinquish, to turn one self in. ( reflexive) to volunteer. ( transitive) to text (to send a text message to)


Onze laatste nieuwsbrief / Meld u aan voor de nieuwsbrief Nieuws

Welke van de volgende twee is juist? Meld u aan! of. Meldt u zich aan, alstublieft. Antwoord: alle twee. In het eerste geval is de 'u' een werderkerend voornaamwoord en staat het werkwoord in de imperatief − dus zonder 't'. In het tweede geval is de 'u' een persoonlijk voornaamwoord en krijgt het werkwoord wel een 't'.


Meld u aan voor lotgenotencontactdag op 23 november Kanker.nl

Meld u eerst bij de receptie. Meldt u zich eerst bij de receptie. Die constructie is lastig te ontdekken en dat blijkt onder andere uit deze blog. Meer over. d of dt gebiedende wijs. Deel dit artikel. Naar de inspiratiebank. Vrieswijk 3a | 8103 PB Raalte 0572 79 20 23 [email protected] Proclaimer. Algemene voorwaarden.


Meld u aan op MyMinfin YouTube

Vraag. Is het: meldt u aan of meld u aan? Antwoord. Het is meld u aan.. Toelichting. Meld u aan is een gebiedende wijs of imperatief. De gebiedende wijs wordt uitgedrukt door de stam van het werkwoord en wordt gebruikt zonder onderwerp.Een gebiedende wijs als meld u aan zorgt weleens voor spelproblemen doordat het wederkerend voornaamwoord u achter de werkwoordsvorm staat.


Congres Kanker & Leven 12 mei 2023 meld u nu aan Taskforce Cancer Survivorship Care

Suggest an example. Translations in context of "meldt" in Dutch-English from Reverso Context: meldt zich, meldt dat, meldt u, zich meldt.


Meld • meaning of MELD YouTube

De gebiedende wijs is altijd de stam van het werkwoord, waar dus geen t aan wordt toegevoegd. De verwarring die ontstaat door de zin "Meld u aan" wordt veroorzaakt door het woordje "u". Een gebiedende wijs wordt namelijk gebruikt zonder onderwerp, terwijl dit hier wel toegevoegd lijkt te zijn. "U" is in deze zin echter het lijdend.


Meld Diff Viewer Compare and Merge files/directories in Ubuntu Ubuntu Sharing

Danish: ·gerund of melde··(transitive) to report, to communicate; let know De medewerker meldde de fraude anoniem bij de politie. The employee reported the embezzlement anonymously to the police. (transitive, Suriname, informal) to inform, to let know, to give an update Meld me als je wilt gaan. Please let me know whether you want to go.


Voertuig defect melden eCertNL

Schrijf wel een -t- als op de gebiedende wijs het onderwerp 'u' volgt: Komt u hier, meldt u zich, loopt u eens door.. Meld u op het bureau. Deze zin kan niet veranderd worden in u meld op het bureau. Die zin loopt namelijk niet. Dus: je schrijft geen -t-. Als je de tweede regel gebruikt zie je dat 'u' inderdaad vervangen kan worden door 'uzelf'.